e-mail: askcr@askcr.cz

telefon: 542210030

adresa sídla: Brožíkova 39/1, 63800 Brno

IČO: 00531413

bankovní účet: 59032621/2010

Seznam klubů ASK ČR

Seznam klubů ASKČR.xlsx