Projekty


Projekt:

POSUŇ SE! ROZVOJ AKTIVIT NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDOŠKOLÁKY

REG. ČÍSLO CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_032/0016590

Projekt:

STŘEDOŠKOLSKÉ KLUBY – PROGRAMY PRO ROZVOJ ZÁJMŮ, CESTY K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ

REG. ČÍSLO CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008302

Projekt:

Ť MULTIKULTURNÍCH OTEVŘENÝCH KLUBŮ

REG. ČÍSLO CZ.1.07/1.2.00/27.0040